Moneytree, s.r.o.

Karanténa úvěrových účtů a životních pojistek

Na úvod bychom rádi poděkovali. Všem těm, kteří jsou dnes a denně v prvních liniích a kteří se podílejí na tom, že epidemie se nám daří udržet v rozumných číslech (zdravotníci, výkonné složky státu). Naše poděkování ale patří i těm, kteří svou službou pomáhají k tomu, aby nevznikla všeobecná panika. Tedy všem zaměstnancům obchodů, zásobování a lékáren. Všem těm z vás z celého srdce a upřímně děkujeme.

NAPSALI JSME…

Minulý týden jsme pro vás napsali článek o tom, jak si zajistit zdravý rozpočet i v době pandemie. V něm jsem popisovali, jakými konkrétními kroky byste měli zrevidovat svoje domácí rozpočty a zároveň jsme vám nabídli možnost si od nás nechat zaslat již vytvořený excel, který vám pomůže setřídit všechny příjmy a výdaje do přehledného výstupu.  V tomto článku vám popíšeme, co dělat v případě, že máte obavy ze schopnosti splácet své závazky. A dále vám předáme informace o tom, zda a kdy můžete uplatnit pojistné plnění u svých životních pojistek. Článek budeme pravidelně aktualizovat, aby informace v něm uložené byly pro vás aktuální.

BOJ S CORONAVIREM- KONEČNĚ I DOBRÉ ZPRÁVY

Z pohledu zdraví pro vás máme dobré zprávy. Vláda schválila testování, respektive používání nadějného léku Remdesivir americké firmy Gilead v ČR. Počet nově nakažených v Číně se v poslední  době zpomalil. V České republice se počet nakažených sice zvyšuje, ale rozhodně nikoliv takovým tempem jako v sousedním Německu (deset tisíc nakažených) anebo Itálii (největší procentuální úmrtí na počet nakažených). Druhou dobrou zprávou je, že favipiravir, vyvinutý dpolečností Fujifilm Toyama Chemical, vykazoval povzbudivé výsledky při klinických testech ve Wu-cahnu a Šen-čenu, do nichž bylo zapojeno 340 lidí. U většiny nakažených pacientů Šen-čenu, jimž se dal lék, byly negativní testy po čtyřech dnech léčby, zatímco u lidí, kteří nebyli léčeni, byly testy negativní po jedenácti dnech. Rentgenové snímky ukazovaly zlepšení stavu plic u 91 procent nakažených, zatímco bez léčby to bylo jen u 61 procent.

HYPOTÉČNÍ A JINÉ SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY

ČNB a ostatní komerční banky na situaci reagují celkem rychle. Již dnes banky umožňují na svých webových stránkách požádat o možnost odkladu splátek. Jedná se o první možné a co nejrychlejší řešení situace. Jde především o to, že banky chtějí umožnit klientům 3 měsíční odklad splátek, aniž by takovýto odklad byl zapsán do registru dlužníků. Na všechny kolem z nás je to nápor a tak banky žádají, aby lidé byli trpěliví. Například Raiffeisenbank během jednoho dne obdržela přes 500 žádostí. Zároveň banky každý den společně s ČNB zpracovávají společné postupy, jak dále postupovat. Zároveň jsme pro vás připravili aktivní odkazy na jednotlivé banky a jejich webové formuláře. A to včetně popisu, jak k dané situaci konkrétní banka přistupuje.

Zároveň jsme pro vás připravili možné znění dopisu, které můžete, v případě absence webového formuláře jednotlivým bankám zaslat:

Žádost o prominutí/posunutí splátek – ZAMĚSTNANEC

Dobrý den, tímto žádám vaši společnost  BANKACOMÁRÁDASVÉKLIENTY, o prominutí či posunutí splátek mého úvěru číslo 123123123 o tři měsíce, počínaje DATUM. O odklad splácení žádám proto, že jako zaměstnanec v době koronavirové celosvětové pandemie jsem v současnosti na nuceném přijmu 60 % mého standartního měsíčního platu.Odvětví, ve kterém pracuji DOPLNIT je extrémně závislé na výkyvech trhu a pokud nyní nastala celosvětová panika, tak se obávám, že bych nebyl schopen dostát svým závazkům vůči vaší společnosti. (DOPLNIT DETAIL POPISU ODVĚTVÍ KLIENTA A PŘOČ JE ZASAŽENO),

Současně nedokáži odhadnout, jak nastalá situace bude dlouho trvat, střízlivé odhady mého oboru hovoří až o dvou či třech měsících nuceného nouzového režimu. Proto se na základě doporučení České bankovní asociace, kde součástí jejího prohlášení je neudávat klienty mého typu do registru dlužníků, na vás obracím s touto žádostí.

Za pozitivní vyřízení, případně jakékoliv vaše vyjádření předem děkuji.

Jméno + rodné číslo + číslo úvěrové smlouvy, datum + podpis.

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

U životních pojistek jsme pro vás zjistili následující informace. Pojistné plnění z připojištění smrti i připojištění invalidity pojišťovny v případě pandemie kryjí. Možnost čerpat pojistné plnění se bude lišit podle vámi vybrané pojišťovny. Z našich analýz vyplývá, že jediná pojišťovna, která má epidemii v základním pojištění ve výlukách je ČSOB POJIŠŤOVNA. Pojišťovna však jedním dechem dodává, že „Žádný takový případ dosud neevidujeme a pokud se objeví, budeme ho posuzovat citlivě a klientsky vstřícně,“ ujišťuje mluvčí ČSOB Pojišťovny Petr Milata. (zdroj Penize.cz).Ti z vás, kteří mají jiné pojišťovny by měli mít o něco klidnější spánek. V případě pojistného plnění i závažných onemocnění je dobré předem počítat, že k pojistnému plnění s největší pravděpodobností nedojde. Naopak v případě hospitalizace hospitalizaci, tedy pobyt v nemocnici, většina pojišťoven v souladu s pojistnými podmínkami uhradí, pokud má klient takové připojištění jednané.

PROPLÁCENÍ KARANTÉNY

Pokud máte nařízenou karanténu a NEJSTE coronavirem (naštěstí!) zasažení, tak není možné pojistku jakkoliv uplatnit. Respektive dvě pojišťovny (Generali Česká pojišťovna a KOOPERATIVA) karanténa umožňují proplatit, ale ta by musela být dlouhá více jak 15 dní. Což dnes není. A i zde platí logická výjimka! V případě, že klient pojišťovny před cestou nerespektoval vydané nařízení ministerstva zahraničních věcí necestovat do vybraných regionů a přesto do „zakázaného“ regionu vycestoval, tak ani v tomto případě pojišťovny karanténu vyplácet nebudou. Naopak, pokud máte životní pojištění a bohužel máte test na přítomnost coronaviru pozitivní, tak můžete pojištění uplatnit.  To však neznamená, že někde nemůžeme na zádrhel narazit. Pokud se nedej bože s takovouto situací setkáte vy anebo někde ve vašem okolí, pak se co nejdříve obraťte na svého finančního poradce, či jiného profesionála, kterého máte po svém boku. Ten nejenom dokáže zjistit jak znějí pojistné podmínky vaší pojišťovny, ale zároveň jak konkrétně ve vašem případě postupovat.

MÁ SMYSL ZAVÉST SI TEĎ ŽIVOTNÍ POJISTKU

Životní pojištění se vyplatí každému, kdo má rodinu, dluží peníze a zároveň nemá dostatek volných prostředků/majetku k případnému uhrazení dluhů anebo dlouhodobému zajištění výpadku běžných příjmů. V případě, že se chcete ochránit na tento anebo přístí měsíc pak vězte, že budete můžete mít s následnou úhradou pojistného plnění můžete mít problém. Na druhou stranu je zapotřebí vzít v potaz fakt, že s důsledky, ať už  zdravotními anebo ekonomickými, této pandemie se budeme vyrovnávat v řádech měsíců. Proto, pokud doposud svou životní pojistku nemáte anebo si nejste jisti, zda je vaše pojistka dostatečně správně nastavená, neváhejte si projištění zavést anebo si proveďte aktualizaci té současné.

SHRNUTÍ

Pokud budeme vycházet z toho, jak se asijská část planety s pandemií vyrovnavá, tak to vypadá, že lidstvo z pohledu zdraví svůj boj s pandemií typu COVID-19 začíná vyhrávat. Evropa svůj boj ještě nevyhrála a USA boj teprve čeká. Z pohledu ekonomiky nás pravý boj teprve čeká. Čeká nás zřejmě hospodářská recese. Jak bude velká a hluboká nelze dnes odhadnout. Co lze odhadnout – i s touto recesí se vyrovnáme. A pro ty z vás, kteří investují, připravujeme  článek i pro tuto oblast.

Držme se a společně to zvládneme!

Spravovat souhlas s cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.