Moneytree, s.r.o.

Nová důchodová reforma je na světě! Co může znamenat pro vás?

Někteří určitě zaregistrovali zvěsti o nové důchodové reformě. Návrh z pera důchodové komise, jejíž předsedkyní je uznávaná ekonomka a rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, reaguje na jednu krajně alarmující skutečnost. Důchodců bude brzy víc než ekonomicky činných. A pokud se nic nezmění, důchody v roce 2030 klesnou plošně o 11 %. A to je nezanedbatelná částka. S jakými kroky návrh počítá a proč?

1) Rovný důchod pro všechny

Komise počítá se zavedením nultého pilíře, jehož zdroj nebude z plateb příspěvků do sociálního systému, ale z daní. Tímto přístupem by měl být zajištěn rovný důchod pro všechny v první původní výši 10.500,-. Tak bychom podle komise mohli dosáhnout jednoduššího a transparentního systému přerozdělování.

2) Nižší věk pro odchod do důchodu

Dnes musíme mít odpracovaných 35 let, abychom mohli požádat o důchod. Hranici odchodu do důchodu tak máme jednu z nejvyšších v Evropě. Například v Rakousku nebo na Slovensku je podmínkou mít odpracováno 15 let. Reforma navrhuje snížit hranici z 35 na 25 let, pro fyzicky náročná zaměstnání se navrhuje snížení o jeden rok za každých 10 let strávených v této práci. Patří sem třeba horníci, svářeči nebo zdravotní sestry.

3) Kompenzace za děti

Reforma také počítá s vyšší kompenzací za vychované děti. Což je naprosto logické a spravedlivé. Lidé, kteří mají jedno a více dětí, odvádějí do veřejných rozpočtů o 3,5 až o 13,3 milionů víc než lidé, kteří děti nemají. Rodičovství se penězi dost dobře vyvážit ani vyměřit nedá. Faktem ovšem je, že za tyto peníze se na důchod dá poměrně slušně zajistit. A lidem s dětmi přesně tyto peníze chybí.

Nově proto komise navrhuje 500,- za každé dítě + zavádí spravedlivější započtení vyměřovacího základu. Místo průměru se bude započítávat 100 % předchozí mzdy. Pokud ta byla nižší než mzda průměrná, započítá se právě průměrná mzda.

4) Vyšší odvody pro OSVČ

Na místo současných 50 % by měly OSVČ odvádět ze svých zisků do sociálního pojištění 75 %. Jednak by se tím narovnala stávající nerovnost mezi zdaněním pracujících a samostatně výdělečně činných, zároveň by si lidé na volné noze zajistili příjem slušných důchodových dávek.

5) Nový způsob valorizace

Aby se předešlo k současnému rozvírání nůžek mezi příjmem ekonomicky aktivního obyvatelstva a důchodců, navrhuje komise úpravu valorizace důchodů. Dnes rostou důchody o inflaci a polovinu růstu reálné mzdy. Nově by se měla valorizace řídit růstem nominální mzdy, důchody z prvního pilíře růstem inflace.

6) Bez daňové reformy to nepůjde

Mnozí kritici vyčítají komisi, že řeší pouze technickou část – přerozdělování peněz – a nikoliv část příjmovou. Je to podobné, jako se hádat o tom, jestli bylo první vejce nebo slepice. Danuše Nerudová i ministryně Maláčová přiznávají, že návrh důchodové reformy je bez patřičných úprav daňového systému prakticky prázdný. Na druhé straně, nejprve je potřeba schválit návrh důchodové reformy a pak uvažovat nad tím, jak mají úpravy daňového systému vypadat.

Zdroj: Peníze.cz

Důchodová reforma a nadějné vyhlídky

Pokud se doporučení komise akceptují, dojde nejen k narovnání důchodového systému ve smyslu spravedlivosti a přiblížení dnešní ekonomické a demografické realitě. Ve spojení s patřičnou daňovou reformou navíc máme šanci dosáhnout snížení deficitů a poklesu chudoby seniorů o rovnou o třetinu.

 

Spravovat souhlas s cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.