Moneytree, s.r.o.

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění má za úkol zmírňovat dopady nečekaných událostí při vycestování mimo Českou republiku (mimo stát, kde má pojistník trvalé bydliště). Pokud je součástí tohoto pojištění pouze úhrada pojistného plnění způsobené se zdravím, pak se jedná o obnosové pojištění. Často však bývá v tomto pojištění i ochrana věcí a majetku a pak jde o sloučení škodového a obnosového pojištění. Jde o neživotní druh pojištění. Součástí tohoto pojištění je pojištění úrazu, pojištění odpovědnosti, pojištění trvalých následků úrazu, pojištění smrti úrazem, pojištění rizikových sportů anebo pojištění cestování letadlem. Výhoda tohoto pojištění je, že není drahé a lze ho sjednat do 5 minut online.

Jako u každého pojištění je zapotřebí pečlivě číst pojistné podmínky a to zejména tzv. výluky. To jsou takové skutečnosti, které když nastanou, pojišťovna není povinna hradit vzniklé náklady na léčbu. K těmto výlukám patří zpravidla zranění po požití alkoholu, drog nebo jiných omamných látek. Do výluk se velmi často řadí náklady spojené s chronickými nemocemi, které pojistník prodělal rok před uzavřením pojistky.  Což mohou být například náklady související s léčbou v rizikovém těhotenství, porodem nebo s komplikacemi po určitém týdnu. Cestovní pojištění taktéž obvykle neřeší poškození majetku nebo ublížení na zdraví, což je zejména v zimě na lyžích na pořádku dne. To hradí pojištění odpovědnosti pro případ poškození majetku nebo ublížení na zdraví.

Spravovat souhlas s cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.