Moneytree, s.r.o.

Dětské pojištění

Dětské pojištění může mít několik variant, ale zpravidla jde o takové pojištění, které pomáhá ochránit rizika v oblasti ochrany zdraví, respektive v oblasti životního pojištění. Pojištění se nastavuje tak, aby dítě bylo ochráněno pro případ úrazů, nemocí a s tím kolikrát spojené hospitalizace v nemocnici. Ideální forma takového pojištění je mít kombinaci vícero pojistných ochran. Tedy zejména mít pojištění následků úrazů, nemocí, trvalých následků, invalidity a hospitalizace. Toto pojištění zpravidla uzavírají rodiče svým dětem než sami dosáhnou dostatečné soběstačnosti po ekonomické stránce a finanční gramotnosti.