Moneytree, s.r.o.

Doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření(DPS) je 3. pilíř penzijního systému, představuje dobrovolný finanční produkt, který má umožnit občanům spoření na staří. Doplňkové penzijní spoření je podporováno ze strany státu státními příspěvky a daňovým zvýhodněním.

Stát podporuje účastníky, kteří splňují zákonné podmínky, státními příspěvky ve výši až 2760 Kč ročně. Od základu daně může každý účastník odečíst až 24 000 Kč a ušetřit tak až 3 600 Kč.

Systém doplňkového penzijního spoření je založen na osvědčených principech kolektivního investování, jako minimální standard jsou brány principy uplatňované u tzv. standardních fondů, jejichž investiční politika je restriktivně regulována. Zůstala ovšem zachována specifika, jež jsou vlastní produktům spoření na stáří, a to dlouhodobost a zvýšená obezřetnost.

Struktura penzijního systému po penzijní reformě

 Nová struktura penzijního systému pozůstává z třech pilířů:

I. pilíř – státní průběžný systém (PAYG =  pay  as you  go) – pro občany povinný
II. pilíř –  důchodové spoření zrušen k 1. 1. 2016
III. pilíř – doplňkové penzijní připojištění – pro občany dobrovolný

Základní parametry doplňkového penzijního spoření:

Státní příspěvek:

Minimální příspěvek účastníka  je 100 Kč měsíčně. Přičemž nemá nárok na státní příspěvek. Nárok na státní příspěvek má účastník při měsíčním příspěvku minimálně 300 Kč měsíčně.  Maximální výše státního příspěvku může klient dosáhnout při vložení 1000 Kč měsíčně.

Výše státního příspěvku závisí na výši vkladu účastníka: 

300 Kč = 90 Kč státní příspěvek + 20 % z částky nad 300 Kč

Příklad: Klient vkládá měsíčně 300 Kč = státní příspěvek je 90 Kč. Pokud by klient zvedl svůj vklad na 400 Kč měsíčně bude státní příspěvek 110 Kč .

 

Daňové zvýhodnění:

Účastník může každý rok část příspěvků, která přesáhne 12 000 korun, uplatnit jako odpočet od základu daně. Ročně tak lze odečíst od základu daně až 24 000 korun (posuzuje se za jednotlivé měsíce zvlášť).

Příklad: Účastník vkládá měsíčně 2 000 Kč. Ročně tedy vložil 24 000 korun. To znamená, že si ze svého daňového základu může odečíst 24 000 korun. Ve skutečnosti na dani se mu vrátí 3 600 korun. 

Při ročním vkladu 24 000 korun tedy účastník ušetří 3 600 ročně na daních a dále dosáhne na maximální příspěvek od státu na penzijní spoření tedy 2 760 Kč ročně.