Moneytree, s.r.o.

Důchodové pojištění

Důchodové pojištění vychází z důchodové reformy, která vznikla v 90. letech 20. století jako reakce na nutnou změnu původního a velmi nákladného systémů důchodů placeného ze zdrojů podniků. Součástí změny bylo zajištění příspěvků přímo od pojištěných osob podle velikosti jejich příjmů. Smyslem důchodového pojištění společně s nemocenským pojištěním je součástí sociálního zabezpečení. Důchodové pojištění mělo být rozděleno do třech, respektive čtyřech pilířů, kde každý pilíř měl mít své zastoupení. Bohužel díky populismu politiků byl druhý pilíř zrušen a v současnosti (4.3.2021) jsou pilíře pouze dva.