Moneytree, s.r.o.

Durace

Co je to záhadné slovo durace? Slovo durace je pro mnoho i proškolených investorů a investičních poradců (bankéřů) neznámým a mnohdy i opomíjeným pojmem. Přitom durace je z pohledu investování do dluhopisů jedním z velmi důležitých rozhodujících faktorů.

Durace je prakticky ukazatel citlivosti ceny dluhopisu (obligace) na změnu úrokových sazeb. Samotný výpočet durace není triviální, ale samotná logika je jednoduchá. Pokud máme duraci dluhopisu 5,5 a na trhu dojde ke zvýšení úrokových sazeb o 1 %, pak cena této obligace klesne přesně o 5,5 % a naopak. Prakticky jde o výpočet

Každý investor, který nebude držet obligaci až do doby splatnosti musí s durací počítat. Protože cena za daný instrument se nebude odvíjet pouze od úroků (např. mnohdy i záporných), ale především od tržní ceny. Zároveň platí, že čím delší je splatnost dluhopisů, tím je při jinak nezměněných podmínkách vyšší durace.