Moneytree, s.r.o.

Finanční asistence

Finanční asistence je definována zákonem o obchodních korporacích. Jde o poskytnutí zálohy, zápůjčky nebo úvěru obchodní korporaci za účelem získání podílů ve společnosti nebo poskytnutí zajištění obchodní korporací za účelem získání účasti v ní. V tomto případě je rozhodný skutečný účel plnění a není tedy natolik podstané, je je právně označeno. Prakticky tedy o kapitálový (investici) vstup do společnosti. Než se finanční asistence provede, je nutné provést tzv. test úpadku, což je kontrola toho, zda kapitálovým vstupem tohoto druhu nedojde k úpadku anebo předlužení společnosti.