Moneytree, s.r.o.

Finanční plán ukázka

Každý dobrý osobní finanční plán by měl obsahovat seznam cílů (co chci), motivaci k těmto cílům (proč to chci) a jak těchto cílů chci dosáhnout (co k tomu budu potřebovat – energie, finance, čas). Dále by pak měl obsahovat seznam aktiv a pasiv (majetek a závazky). V neposlední řadě by měl popsat i rizika, která jsou na cestě za splněním těchto snů spojená (různé druhy pojištění). Dále by měl obsahovat seznam kroků, které jsou zapotřebí učinit, aby byl tento plán naplněn. Tedy co má klient udělat, respektive jaké finanční produkty mu nejlépe pomohou jeho plán naplnit.