Moneytree, s.r.o.

Finanční plánování

Finanční plánování je důležitý obor nejen v oblasti podnikání, ale i v soukromé sféře. Finanční plánování patří mezi prvky finanční gramotnosti a souvisí se schopností si určit cíle, jejich priority a k těmto cílům pak přiřadit cestu a nástroje, jak se k těmto cílům co nejefektivněji dostat. Nástrojem pro takové finanční plánování je finanční plán. Ten sestavuje buď sami anebo za pomoci finančního poradce.