Moneytree, s.r.o.

Finanční produkty

Finanční produkty jsou nástroje, které napomáhají naplnit finanční plán. V rámci finanční gramotnosti je proto nezbytně nutné, aby než si nějaký takový produkt pořídíme, jsme věděli k čemu tento produkt máme a jak zapadá do celkového obrazu finanční analýzy. Pokud tak neučiníme, tak se může stát, že platíme za něco, co vůbec nepotřebujeme anebo potřebujeme, ale máme chybně nastavené. Nejčastějším příkladem takto chybně využívaného a nastaveného produktu jsou investice do podílových fondů, kde nevíme kam své peníze posíláme, jak jsou fondy diverzifikované a kolik nás celkově stojí. Další ukázkou jsou uzavřené životní pojistky na spoření na důchod, kdy životní pojistka má za úkol především chránit svého majitele před sníženou pracovní schopností z důvodu zdravotních komplikací a nikoliv jako spořící nástroj na důchod. Jak a jaké produkty máte mít nastavené vám poradí praxí a certifikáty ověřený finanční poradce.