Moneytree, s.r.o.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění patří mezi majetková pojištění, kdy úkolem tohoto pojištění je ochránit majetek (v tomto případě vozidlo) před krádeží, vandalizmem, nehodou a živlem. Rozdíl oproti povinnému ručení je v tom, že toto pojištění pokrývá i ty pojistné události, kde jste viníkem této události. Havarijní pojištění se povětšinou uzavírá společně s povinným ručením v rámci jedné pojistné smlouvy.