Moneytree, s.r.o.

Hypotéční úvěr

Hypotéční úvěr je spotřebitelský úvěr dlouhodobého charakteru, který umožňuje nákup nemovitostí za účelem vlastního bydlení, prodeje anebo pronájmu. Základem je úvěr, kde jako zástava musí být nemovitost, která je vymezena zákonem o spotřebitelském úvěru.  Využití úvěru může být účelové anebo neúčelové. Mezi účelové využití spadá nákup vlastního bydlení anebo jako investice do nemovitosti. Neúčelové je půjčení si prostředků za jiným účelem a v tomto případě se produkt nazývá americká hypotéka. Neúčelové využití má zpravidla vyšší úročení.

Legislativou je tento typ úvěru zařazen pod zákon o Spotřebitelském úvěru (257/2016 Sbírky). Spotřebiteli umožňuje si půjčit velký obnos peněz (řádově miliony) v dlouhodobém horizontu až 30 let za velmi nízký úrok.  Výhodou je možnost si půjčit velký obnos peněz. Nevýhodou je závazek na dlouhou dobu. Cílem spotřebitele by mělo být půjčit si tak, abych získal levnější bydlení než je podnájem. Zajistit si levný úrok a flexibilitu přechodu k jiného poskytovateli v případě nečekaných změn (rodinné, tržní).

Hypotéky jsou poskytovány bankami a banky na krytí těchto úvěrů získávají prostředky pomocí emisí hypotéčních zástavních listů. Pro spotřebitele není vhodné chodit pro hypotéku do své banky z několika důvodů. Málokdy dostane nejlepší sazbu, kterou může získat na trhu. Dost často se také stává, že banka dokonce ani neumožní předmět zafinancovat. A to z různých důvodů. Například z důvodu nedostatečné velikostí vlastních prostředků, špatné zástavě, či neschopnosti zpracovat specifický druh příjmů apod. Proto je pro spotřebitele více než kdy výhodné, aby si hypotéku pokusil zajistit přes hypotéčního makléře, finančního poradce.

Hypotéky se zpravidla poskytují ve výši 60 – 80 % tržní hodnoty zastavené nemovitosti, tzv. LTV (Loan To Value). Úvěr je možné získat až do 100 % hodnoty nemovitosti. Nicméně úvěry nad 80 %  a výše ČNB nedoporučuje a zpravidla je tak od bank vyžadováno další zajištění. Tím může být přizvání dalšího ručitele nebo sjednání životního pojištění.

Samotná doba splatnosti hypotéky se pohybuje mezi 5 – 30ti lety. Splacení hypotéky může proběhnout jednorázově, respektive je možné každý rok splatit až 25 % z půjčené částky, ale většinou se splácí v měsíčních splátkách. Splátky zpravidla bývají anuitní, což znamená, že výše splátek se v čase nemění (výše splátek se ale může měnit v závislosti na změně úrokové sazby). Dále existují splátky progresivní (jejich výše v čase roste) a degresivní (jejich výše v čase klesá).