Moneytree, s.r.o.

Investice do akcií

Investicí do akcií rozumíme takovou investici, jejímž podkladovým aktivem jsou akcie, akciové tituly. Kdokoliv, kdo začne investovat do akcií anebo podílových/ETF fondů by si měl uvědomit, že nese zodpovědnost za zhodnocení svých peněz. Jakákoliv investice je jako pořízení si dítěte. O to musíte také pečovat, znát rizika s tím spojená, dávat dostatečnou péči, ale na druhou stranu tuto péči nepřehánět. Konkrétní investice do akcií znamená, že byste měli znát všechny klady a zápory této investice. Pokud nespekulujete, pak investice do akcií by měla být vždy dlouhodobého charakteru. Tedy 7 a více let. Ideální investiční horizont se pohybuje od 10 do 20 let. Nejistější je pak investiční horizont nad 20 let.  Investování do akcií vybrané společnosti získáváme poměrnou část společnosti včetně možnosti podílet se na řízení (pokud máme dostatečné množství akcií – menšinový x většinový akcionáři) a na zisku (dividendy). Pokud se podniku daří, tak i hodnota jeho akcií stoupá. To jsou výhody investování. K výhodám patří i nevýhody, a to jsou především rizika. Mezi rizika patří vysoká volatilita (kolísání hodnoty), tržní riziko (nečekaný propad trhu – krize) a samotné chyby v řízení podniku (např. předluženost). Cílem investora je maximalizovat výnosy a minimalizovat riziko. Aby dokázal tuhle disciplínu zvládnout, respektive aby neutrpěl zbytečné škody, pak by si každý investor měl říci následující:

Až budu znát odpovědi na výše uvedené otázky, pak teprve mohu začít vyhledávat konkrétní druh podkladového aktiva.

Příklad A: Chci každému dítěti naspořit 2 miliony do startu jejich života. Motivaci mám velikou, investiční horizont mám za 20 let. Věřím v trh, věřím, že investovat do podniků je nejlepší možnou volbou. Budu spořit 5.000, – Kč měsíčně po dobu 20 let. Volím tedy takové  podkladové aktivum, kdy z 80 až 90 % se bude jednat o investice do akcií. 

Příklad B: Potřebuji mít do 5 let naspořenou částku na možnost nakoupit si vlastní byt jako součást vlastních prostředků k hypotéčnímu úvěru. Motivaci mám velikou, nicméně investiční horizont je pouze 5 let. Proto musím volit takovou investici, která nebude mít vysokou volatilitu a využije maximum nabídky trhu. Volím proto produkt stavebního spoření, kdy mám velmi nízké riziko a díky státním příspěvkům celkem slušné zhodnocení 3 % p.a.