Moneytree, s.r.o.

Investice do dluhopisů

Investice do dluhopisů patří mezi tzv. finanční typ investice, kdy prakticky kupujete závazek společnosti splatit část dluhu, který jste si ve formě dluhopisu (obligace) zakoupili a jehož velikost je uvedena. Společně s dluhem, který musí být společností ve stanovený termín splacen získáváte i prémii neboli úrok za zapůjčených peněz. Tímto způsobem se výnosy budoucího investora mohou skládat ze dvou složek: pravidelné platby v dohodnuté výši a rozdíl mezi kupní cenou dluhopisu a splatnou cenou. Velmi často na trhu existují obligace s pohyblivou úrokovou sazbou, která je spojena s mezibankovními sazbami, refinancováním nebo jinými finančními ukazateli. V případě porovnání investice mezi akciemi a dluhopisy, pak obligace atraktivní pevnou dobou oběhu na trhu a pevným úrokovým výnosem. Tím investoři dokáží přesněji předpovědět výši návratnosti takové investice. V porovnání s akciemi, jejichž výnosy závisí na velkém počtu faktorů a jsou dlouhodobě špatně předvídatelné, se pak jedná o výrazné snížení investičního rizika.

Dluhopisy vydávají povětšinou velké společnosti a vy, jako investor, který nakoupil dluhopis této společnosti se stáváte jejím věřitelem. Hlavním cílem investicí do dluhopisů je diverzifikace investičního portfolia. Rozdělení dluhopisů je následující:

K výše uvedenému následně navazují jednotlivé dluhopisové „produkty“ jakými mohou být  konvertibilní, sběrný, opční anebo prioritní dluhopis. Nicméně v zásadě se dluhopisy dělí podle toho, jaké riziko nákupem do nich podstupujete a s tím související i výnos. V případě, že byste byl extrémně konzervativní investor, tak budete nakupovat dluhopisy státní spořící dluhopisy. Ty jsou nejvíce bezpečné (krom těch státních dluhopisů, kdy nemáte jistou politiku vlády anebo je zde velká šance na státní bankrot), ale také mají velmi nízký, mnohdy až záporný výnos (např. německé státní dluhopisy). Investoři, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší riziko pak nakupují korporátní dluhopisy. Tedy obligace velkých firem (Coca-Cola, Nike, Škoda apod.). Ti mají vyšší riziko, ale také mnohem lepší výnosy.

Než se rozhodnete do dluhopisů investovat, měli byste znát tyto základní pojmy:

Spravovat souhlas s cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.