Moneytree, s.r.o.

Investice

Investice je odkládání současných prostředků (důchodu), které jsou vloženy do kapitálu. Kapitál se zde chápe jako dlouhodobý statek, který sice nepřináší okamžitý prospěch, ale dokáže přinést prospěch, zvýšení důchodu, v budoucnosti. Ekonomický subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vloží své současné spotřeby (úspory) za účelem získání budoucího užitku. Užitek lze chápat jako výnos peněžního anebo nepeněžního charakteru.

Zjednodušený příklad můžeme dát na semínkách rostlin (např. pšenice anebo kukuřice), které nespotřebujeme hned (neuděláme mouku anebo popcorn), ale zasejeme do země. Z vyklíčených rostlin vzniknou nová úroda, kde část úrody opět můžeme investovat formou sazenic.

U každé investice je zapotřebí pohlídat tři základní faktory:

Dále je velmi důležité, aby každý investor pohlídal, respektive dobře znal poplatkovou stránku investice. Protože pokud mám výnos 10 % p.a., ale poplatky jsou na úrovni 7 % p.a., pak neočištěný výnos (od daní a inflace) je pouze 3 % p.a. U investic do podilových fondů je zapotřebí hlídat tzv. TER (Total Expense Ratio), u úvěrů pak RPSN (roční procentní sazba nákladů). Oba tyto ukazatele sdělují celkové náklady na daný finanční produkt.

S investováním do fondů jsou spojeny tři základní poplatky: vstupní, výstupní a správcovský. Vstupní poplatek investor vidí jako první a povětšinou ho od investice odrazuje. Přitom se tento poplatek, při troše dobré vůle, dá stlačit výrazně dolů. Výstupní poplatek bývá účtován málokdy, spíše ojediněle. Správcovský poplatek, který má na hodnotu investice z dlouhodobého hlediska největší vliv, tak ten je, paradoxně, z pohledu investorů nejvíce přehlíženým poplatkem.

Investice může dělit na reálné investice a finanční investice. Mezi jednotlivé typy investic lze zařadit: akcie, podílové listy podílových fondů, Exchange Traded Fund (ETF), deriváty, komodity, nákupy zlata a stříbra (a jiných drahých kovů), nemovitostí, obrazy a jiná umělecká díla.

Spravovat souhlas s cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.