Moneytree, s.r.o.

Investiční pojištění

Investiční pojištění je spadá do skupiny životního pojištění, kde součástí pojistky jsou i investice. Investiční životní pojištění je prakticky následníkem původního produktu Kapitálového životního pojištění. Pokud platíte toto pojištění, pak část peněz z platby ukládáte na úhradu spojených s krytím pojistných rizik, část na úhradu administrativních poplatků a část investujete. Jako u každého produktu je důležité především nastavení. Jinými slovy, každé pojištění má především krýt pojistná rizika a nikoliv nahrazovat spořící produkty.

SUN - Standardizovaný ukazatel nákladovosti

SUN – Ukazatel SUN je zobrazován kruhem, který představuje celkové zaplacené pojistné za dobu trvání pojištění a je rozdělen na složky poplatků a nákladů, rizikového pojistného a invetovaného pojistného. Zdro Wikipedia

Spořící složka slouží především pro možnost uplatnit slevy na dani, kdy úvahou zákonodárců bylo udržet pojištění do důchodového věku a tím státu ušetřit případné výdaje na invalidních anebo jiných sociálních důchodech. Musíte však splnit podmínku 60/60, tj. mít pojištění uzavřeno minimálně na 60 měsíců a vypovědět nejdříve v 60. letech. Konkrétně musí být nastavené takto:

Pojistné musí být vyplaceno nejdříve v 60 letech a zároveň nejdříve pět let od uzavření smlouvy.
Obsahuje-li pojištění pevnou částku pro případ dožití, musí být její minimální výše 40.000 Kč pro smlouvy na 5 – 15 let a 70.000 Kč pro smlouvy nad 16 let.

O tom, jak si správně nastavit investiční životní pojištění se můžete dočíst zde.