Moneytree, s.r.o.

Konsolidace úvěrů

Konsolidací úvěrů lze provést několika způsoby. Nejznámější je přechod od jedné banky k té, která Vám nabídne nižší úrok. Pro banky, které tuto službu nabízejí je takovýto obchodní případ výhodný, protože složitou část administrativy za ně udělala původní banka. Tím snížila cenu za administrativu. Pro vás je to výhodné v tom, že můžete využít aktuální nabídky na trhu, kdy se banky předhánějí v tom, která dá menší úrok. A můžete tak učinit jak s jedním úvěrem, tak s více úvěry najednou. Tím si máte možnost snížit nejen úrokovou sazbu, ale i cenu za administravitu.