Moneytree, s.r.o.

Likvidace pojistné události

Likvidací pojistné události se rozumí zahájení šetření škody likvidátorem. V případě, že jsme pojištění, likvidátor vyhodnocuje a vypočítává škodu na základě pojistné smlouvy a pojistných podmínek. V případě kladného uznání následně pojišťovna vyplácí pojistné plnění.