Moneytree, s.r.o.

Loan To Value (LTV)

LTV pochází z anglického „Loan To Value“ a prakticky sděluje velikost hypotéčního úvěru (poměr) a samotnou hodnotou zastavované nemovitosti. Tato hodnota se uvádí v procentech a z důvodu zajištění ekonomické stability je její maximální velikost stanovována Českou národní bankou (ČNB).