Moneytree, s.r.o.

Nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění je společně s důchodovým pojištěním součástí sociálního zabezpečení. Hlavní úlohou tohoto pojištění je vyplácení tzv. nemocenských dávek. Respektive zajistit překlenutí krátkodobých sociálních událostí, jakými jsou například dočasná pracovní neschopnost, karanténa, ošetřování člena rodiny, těhotenství anebo mateřství.