Moneytree, s.r.o.

Obmyšlená osoba

Fyzická nebo právnická osoba, která má v důsledku smrti pojištěného právo na pojistné plnění. Obmyšlenou osobu určuje pojistník. Obmyšlená osoba nemusí být totožná s pojištěným ani pojistníkem.

Příklad: Honza uzavře životní pojištění pro sebe a jako dalšího pojištěného uvede svojí manželku Janu, Honza s Janou mají dceru. Honza je pojistníkem (plátcem pojistného) a zároveň pojištěným. Jana je pouze pojištěným. Honza jako obmyšlenou osobu uvede svojí dceru, protože chce aby byla zajištěná v případě jeho smrti. I přesto, že jeho dcera není v pojistné smlouvě v roli pojištěné osoby, může být obmyšlenou osobou

Obmyšlenou osobou je tedy osoba, kterou pojištěný uvede v pojistné smlouvě jako osobu, jíž náleží pojistné plnění v případě pojistné události.

 

Spravovat souhlas s cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.