Moneytree, s.r.o.

Osobní finance

Osobní finance jsou taková finance, které se zabývají stavem osobních financí. Základem by měl být finančí plán, který sestaví jednoduchou rozvahu. Součástí této rozvahy je soupis majetku a závazků, které máte. Dále pak seznam rizik (ochrana zdraví – životní pojistka, úrazová pojistka, ochrana majetku – pojištění nemovitosti a odpovědnosti apod.), které jsou s tím spojená. Součástí plánu je i seznam cílů, které si chce ve svém životě splnit a na které potřebuje určené finanční prostředky.

Osobní finance alá finanční strom