Moneytree, s.r.o.

Penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření je třetím pilířem důchodového pojištění. Důchodové pojištění je součástí sociálního zabezpečení občanů státu pro vyplácení sociálních dávek. V tomto případě s důrazem na  zajištění výplaty v důchodovém věku. V rámci důchodového pojištění jsou tři pilíře, kde doplňkové penzijní spoření má naplnit úlohu třetího pilíře. Státní politika podpory tohoto pilíře je ve formě státních příspěvků a daňových úlev. Nejnižší částka spoření je 100, – Kč. Státní příspěvky se poskytují od 300, – Kč měsíčně. Aktuální výše státních příspěvků k 4.3.2021 (datum vytvoření článku) je následující:

A protože spořením do tohoto pilíře ukládáte peníze do investičních fondů (penzijní fondy) je zapotřebí si určit jakou strategii, jaké fondy (podíl akciové složky) budete mít. Zákon samotný ukládá penzijní společnosti, provést automatický přesun naspořených prostředků klienta před dosažením důchodového věku do konzervativních investic. Změna se uskuteční 5 let před dosažením předpokládaného důchodového věku klienta. V případě, že klient bude chtít akceptovat vyšší riziko a nechce své úspory přesunout do Povinného konzervativního fondu, musí o tom penzijní společnost písemně informovat, nejdříve však 60 dní před touto změnou.