Moneytree, s.r.o.

Pojištění domu

Co si představíte pod pojmem pojištění domu? Pojistit lze stavbu, domácnost, odpovědnost z vlastnictví nemovitosti nebo odpovědnost v občanském životě.

Rozhodně doporučuje mít sjednaná všechny čtyři pojištění. Proč?

Pojištění stavby zajišťuje ochranu obvodových zdí, stropů, podlah a staveb, které k hlavní stavbě přísluší (sklep, garáž, dílna apod.).

Pojištění domácnosti zajišťuje ochranu majetku v části vybavení. Patří sem zejména veškeré elektro spotřebiče, nábytek, oblečení, kuchyňské vybavení, klenoty, šperky, jízdní kola, domácí drobná zvířata, peníze, platební karty apod.

Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti. Za svůj majetek nesete odpovědnost a toto pojištění zajistí úhradu případné újmy vzniklé třetí osobě. Pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví nemovitosti se vám hodí například v těchto případech:

Pojištění odpovědnosti v občanském životě kryje rizika spojená s běžným občanským životem např. vytopení sousedů, nechtěné škody způsobeny dětmi, domácími zvířaty apod. Velmi často se toto pojištění lidově říká pojistka na blbost.