Moneytree, s.r.o.

Pojištění

Pojištění pomáhá zajistit majetek (zdraví) pro případ, že dojde k nečekané životní události, k nehodě. Pojistitel (pojišťovna) se zavazuje, že pojištěnému (zpravidla stejná osoba jako pojistník) vynahradí, zmírní dopad způsobené škody. Pojistník se naopak zavazuje hradit pojistiteli pojistné. Pojišťují se jak fyzické, tak i právnické osoby.

Samotné pojištění se vztahuje pouze na předem dohodnuté pojistné události, které se vyskytují s určitou odhadnutelnou pravděpodobností. Pojištění samo o sobě nedokáže ovlivnit riziko výskytu události, či samotnou škodu. Pojištění pouze zmírňuje a tlumí dopad. Běžnou formou jsou pojištění pokrývající podnikatelská rizika, úrazy, živelní pohromy, úmrtí (tzv. životní pojistky), důchodové pojištění, nemocenské pojištění, ale také ztrátu výdělku ve stáří či během nemoci nebo výdaje na nutnou zdravotní péči.