Moneytree, s.r.o.

Pojištěný

Pojištěný může být fyzická nebo právnická osoba, na jejíž život, zdraví, majetekodpovědnost za škodu se vztahuje pojištění, které stanovuje pojistná smlouva.

Pojištěný může být zároveň i pojistníkem a to v případě, že uzavřená pojistná smlouva se vztahuje na něj a zároveň je plátcem pojistné smlouvy.

Pojištěný má v případě pojistné události právo na pojistné plnění, není-li v pojistné smlouvě stanoveno jinak.