Moneytree, s.r.o.

Pojistná částka

Pojistná částka je horní hranice pojistného plnění v případě pojistné události. Pojistnou částku si určuje pojistník a je uvedena v pojistné smlouvě. V případě majetkového pojištění například pojištění domu by měla pojistná částka v době uzavření pojistné smlouvy odpovídat aktuální hodnotě nemovitosti. V opačném případě hrozí podpojištění nemovitosti a pojišťovna má právo krátit pojistné plnění.