Moneytree, s.r.o.

Pojistná událost

Pojistná událost – je událost, která se stala nahodile. Pojistnou události může být například úraz, nemoc, smrt. Toto pojištění často bývá součástí životního, úrazového nebo rizikového pojištění. Pojistná událost je samozřejmě i například povodeň, pokud jí máte součástí majetkového pojištění. 

Po nahlášení pojistné události, zahajuje pojišťovna tzv. likvidaci pojistné události. Nahlášení pojistné události, které je povinností pojištěného zahájí likvidátor šetření a posoudí nárok pojištěného na pojistného plnění a vyčíslí škodu.

.