Moneytree, s.r.o.

Pojistné

Pojistné je úplata za soukromé pojištění, nebo-li cena pojištění za poskytnutí pojistné ochrany.

Pojistné se obvykle platí měsíčně, čtvrtletně či ročně. Pojistitel má nárok na pojistné v den uzavření pojistné smlouvy, nebo v den dohodnutý v pojistné smlouvě.

Spočítat výši pojistného je důležitou úlohou pojišťovny.