Moneytree, s.r.o.

Pojišťovací poradce

Pojištění je speciální obor z oblasti financí. V tomto oboru pak působí tzv. pojišťovací poradci. Jejich činnost a činnost likvidátorů pojistných událostí v ČR upravuje zákon č. 124/2008 Sb. s účinností od 1. července 2008, který nahradil původní zákon č. 38/2004 Sb. V samotném oboru  zprostředkování pojištění je několik možností: Tzv. PPZ (podřízený pojišťovací zprostředkovatel) vystupuje svým jménem, ale má smluvní (komisionářský) vztah s nadřízeným. PPZ tedy vystupuje pod svým jménem, ale na účet a riziko nadřízeného komitenta.  Naproti tomu výhradní pojišťovací agent, který také stále jedná svým jménem, je smlouvou o zprostředkování vázán k výhradně jedinému nadřízenému komitentovi, kterého pak zastupuje za zvýhodněných podmínek, v porovnání s flexibilnějším PPZ.

Pojišťovací zprostředkovatel tedy má smluvní vztah k pojišťovně (i přeneseně přes delší řetězec vztahů), ne však k pojistníkovi: Na jeho pojistné smlouvě nefiguruje, není na ní smluvní stranou. Naopak smlouvu pro pojišťovnu jen zprostředkovává, během ústního jednání vystupuje jejím jménem.

A jak takového dobrého pojišťovacího poradce vybrat, poznat? Pojišťovací poradce je člověk, který má složené potřebné licenční zkoušky z oboru pojišťovnictví. Tyto zkoušky mají několik úrovní a je tedy zapotřebí, abyste měli vždy jistotu, že vybraný poradce vám může radit například v oblasti podnikání anebo v oblasti životních pojistek.  Dále má pak mít dostatečnou praxi a zkušenosti, které jsou v tomto oboru klíčové. Jednoduchou otázkou jak velká storna na svém klientském portfoliu daný poradce zjistíte, jak daný poradce se svými klienty pracuje. Jak jeho klienti chápou za co a proč mají dané pojistné produkty platit. Zároveň by vám neměl nabízet produkty jedné značky (pojišťovny), neměl by jakkoliv zesměšňovat anebo bagatelizovat vaše doplňující otázky. V neposlední řadě by vám měl být schopen vysvětlit záludnosti vybraných produktů a jejich pojistných podmínek.