Moneytree, s.r.o.

Poplatky

Na každém zdravém trhu existuje vazba mezi nabídkou a poptávkou. Někdo chce prodat, jiný koupit a vždy se hledá cena za kterou jsou tyto dva subjekty ochotny dosáhnout kýžené směny. Stejný princip platí i na trhu finančních produktů a investic. A tak jak hlídáme ceny v supermarketech a na online shopech, je zapotřebí hlídat ceny i v tomto odvětví. V tomto případě ani tak nejde o bankovní poplatky, jako o ceny za které si půjčujeme anebo investujeme. Někdo by si řekl, že vybírat si investování do vybraných fondů pouze na základě poplatků bude nejlepší strategie. Ale to rozhodně není pravda. Některé fondy mohou mít vyšší poplatek za správu, a přesto dlouhodobě generují vyšší zhodnocení. Jindy mohou být nízké poplatky a vysoké zhodnocení, ale zase bude chybně nastavená diverzifikace. Nicméně celková roční nákladovost fondu by měla při rozhodování investora hrát podstatnou roli. Neboť čím nižší procento nákladovosti TER, tím lépe pro investory.

Abychom se v této džungli vyznali, byly na úrovni legislativy implementovány tyto dvě veličiny.