Moneytree, s.r.o.

Reálné investice

Investice rozdělujeme podle toho do čeho investujeme. Základní rozdělení druhů investic je následující finanční investice a reálné investice. Mezi reálné investice řadíme investování do nemovitostí, komodit anebo investice do podnikání. Mezi největší reálné investice v České republice lze, díky nízkým hypotéčním sazbám (2017 – 2021), zařadit investice do nemovitostí.