Moneytree, s.r.o.

Rodinné finance

Rodinné finance patří mezi velmi důležité, ale přesto velmi často opomíjené položky partnerského soužití. Je statisticky dokázáno, že pokud v manželském soužití není dobře zvládnutá disciplína řízení domácího rozpočtu, respektive financí obecně, pak se manželství velmi často rozpadá (až ze 60 %). Což je velmi vysoké číslo. Proto je důležité si od začátku říci, jak své rodinné finance budete, jako partneři, společně řídit. Je zapotřebí si udělat finanční plán, kde součástí tohoto plánu je nastavení cílů a priorit. Jinými slovy je zapotřebí si sestavit tzv. rodinný rozpočet, kde sestavením tohoto rozpočtu budou zjistíte, kde máte největší výdaje a kde tedy můžete případně ušetřit. Naše babičky měly rodinný rozpočet v obálkách a hrníčkách, kam si odkládaly volné prostředky. Dnes se používají excelové tabulky, případně mobilní aplikace např. wallet aplikace od budgetbakers. Mít pečlivě sestavený rodinný rozpočet se vyplácí. Dokážete nejen udržet domácí výdaje, ale může významně pomoci k udržení manželství. Je totiž statisticky dokázáno, že ze 60 až 80 % rozpadů manželství mohou finanční problémy. S rodinným rozpočtem by měl být sestavený i finanční plán, který dokáže nastavit cíle a cestu, jak tyto cíle naplnit. Tedy mít správně nastavené životní pojistky, ochranu majetku, ale i investice. K dobře sestavenému plánu si přiberte ke svému léty a prací osvědčené profesionála, finančního poradce.