Moneytree, s.r.o.

Sestavení finančního plánu

Sestavení finančního plánu se můžete pokusit buď sami anebo za pomocí zkušeného finančního poradce. Než se však do samotného sestavení pustíte, je určitě vhodné si vydefinovat co od takového plánu očekáváte. Zda jen o to dát do kupy svůj osobní anebo domácí (rodinný) rozpočet. Tedy získat kontrolu na příjmy a výdaji anebo zdali se chcete posunout ještě o něco dále. Tedy nastavit si cíle a ty si chtít ve svém životě naplnit. Pokud chcete pouze to první, tak k tomu profesionála s největší pravděpodobností potřebovat nebudete. Maximálně si stáhnete mobilní aplikaci, kterou propojíte se svými účty. Ta za vás provede roztřídění všech příjmů a výdajů do patřičných kategorií. Pokud se vydáte druhou cestou, pak velmi doporučujeme využívat služeb certifikovaných a praxí ověřených finančních poradců. Ty mají nejen zkušenosti, jak takový rozpočet sestavit, ale především dokážou na trhu nalézt nejvhodnější produkty. Samotné sestavení takového plánu a jeho finální odsouhlasení trvá od 14 dnů do jednoho měsíce. Vše záleží na složitosti výpočtů, ale především na vaší spolupráci.