Moneytree, s.r.o.

Správa financí

Pod správou financí můžeme rozumět osobní správu financí anebo firemní správu. Pod správou financí lze spatřovat především vypracování finančního plánu, který nám určí co chceme (cíle), proč to chceme (motivace) a co k tomu potřebujeme (jaké zdroje – čas a peníze). Můžete mít osobní finační plán anebo například obchodní plán.