Moneytree, s.r.o.

Termínované kontrakty

Termínované obchody jsou speciální obchody, které bývají označovány také jako futures. Jde o standardizované obchody, kde jako investor se zavazujete k tomu, že  nakoupíte anebo prodáte vybraný (ve smlouvě definovaný) objem vybrané komodity za předem definovanou cenu. Investované prostředky jsou uloženy u brokerské (zprostředkovatelské) společnosti obchodující s komoditami. Peněžní prostředky drží komoditní broker odděleně v účetnictví od vlastních prostředků (jde o regulovaný druh obchodu) a tyto prostředky jsou uloženy k „udržení obchodní pozice“. Tímto termínem se rozumí, že se prostředky drží do doby, kdy nastane termín obchodu.

Investování do kontraktů (futures), mohou reagovat na mnoho faktorů, jako inflace, stávky, počasí, ekonomické prognózy a zprávy, politiku, vojenské konflikty, nové technologie. Události, které následně silně ovlivňují ceny jednotlivých komodit, a tedy i termínovaných kontraktů, jsou velmi často nahodilé a mohou nastat kdykoliv. Je tudíž velmi obtížné garantovat vysoké zisky při komoditním obchodování při dosažení nízké míry rizika.

Výhodou, ale zároveň i velkým rizikem je tzv. pákový efekt. Ten vzniká tím, že na vytvoření obchodní pozice v daném komoditním futures kontraktu postačí složení tzv. initial margin, tedy částky, která je zlomkem skutečné hodnoty daného kontraktu. Čímž vzniká tzv. investiční páka, která i při nepatrné změně ceny může u podkladové komodity na trhu způsobit velkou změnu (ať již směrem nahoru, nebo směrem dolů) v budoucí hodnotě tohoto futures kontraktu. Jinými slovy můžete buď hodně vydělat, anebo také hodně prodělat.

Prosto si musíte být vědomi, že je možné, že nejen že můžete vydělat, ale především i prodělat více finančních prostředků, než byla počáteční investice, pokud by na trhu za určitých okolností nedošlo k okamžité likvidaci pozice. Zde je významný rozdíl proti akciovým trhům, na kterých jsou nastaveny maximální denní obchodními limity. Po dosažení těchto limitů totiž dochází k zastavení obchodování pro daný den.

Futures trading je současný způsob obchodování s komoditami a je využíván zejména velkoodběrateli ke zmírnění budoucích výkyvů cen dané komodity (tzv. hedging). Obchodování se provádí na komoditních burzách, kde zobchodování dochází ve vybraných hodinách a podle pravidel stanových burzou a regulatorními úřady.