Moneytree, s.r.o.

Úroky z úvěru

Úroky z úvěru  je sazba, respektive cena, za jakou cenu je úvěrující (věřitel) ochoten půjčit své volné peněžní prostředky. Úroky se zpravidla počítají na roční bázi (latinsky per annum, tj. ročně, za rok). Avšak se mohou počítat i na denní anebo měsíční bázi. Nejdůležitější sazbou však není samotný úrok, ale tzv. RPSN. Úroky z úvěru se počítají podle v čase definované úrokové sazbě.