Moneytree, s.r.o.

Životní pojištění

Životní pojištění je produkt, který chrání svého majitele před snížením životní úrovně z důvodů zdravotních komplikací. Tento produkt by měl mít každý, kdo vlastní hypotéku, případně jehož závazky jsou vyšší než je jeho aktuální majetek. Kdokoliv Vám tedy bude tvrdit, že životní pojistka je nesmysl a nástroj pro to, aby Vás někdo okradl, tak se mějte na pozoru. Je to jako s ohněm. Pokud s ním umíte zacházet, můžete díky němu kalit ocel. Pokud ne, může Vám shořet barák. Produkt můžete mít buď s rezervotvornou složkou anebo bez rezervotvorné složky (tzv. rizikové pojištění). Pokud máte pojištění s rezervotvornou složkou, jedná se o investiční životní pojištění.

Dejte si velký pozor, aby u takového produktu nebyla zbytečně velká  investiční složka, ale především jak jsou nastavená jednotlivá pojistná rizika. A hlavně ta rizika, která mají velký (dlouhodobě negativní) dopad na Váš finanční rozpočet.  Výhoda investiční složky spočívá v tom, že pokud jsou splněny další legislativní podmínky (např. splnění pravidla 60/60 tj. trvání smlouvy minimálně 60 měsíců a do 60 let)je díky tomu je daňově uznatelným produktem. Nevýhodou pak bývá to, že pokud chcete tuto pojistku vypovědět, musíte buď převést všechny naspořené prostředky na novou smlouvu a pokud tak neučiníte, musíte zpětně dodanit vše, o co jste si na daních v předchozích deseti letech snížili daňový základ. Čistě riziková pojistka investiční složku neobsahuje.

Více informací co a jak mít takové životní pojištění nastavené se můžete dočíst zde.

Jako u každého pojištění je zapotřebí pečlivě číst pojistné podmínky a to zejména tzv. výluky. To jsou takové skutečnosti, které když nastanou, pojišťovna není povinna hradit vzniklé náklady na léčbu. K těmto výlukám patří zpravidla zranění po požití alkoholu, drog nebo jiných omamných látek. Do výluk se velmi často řadí náklady spojené s chronickými nemocemi, které pojistník prodělal rok před uzavřením pojistky.  Což mohou být například náklady související s léčbou v rizikovém těhotenství, porodem nebo s komplikacemi po určitém týdnu. Například u cestovního pojištění se obvykle neřeší poškození majetku nebo ublížení na zdraví, což je zejména v zimě na lyžích na pořádku dne. To hradí pojištění odpovědnosti pro případ poškození majetku nebo ublížení na zdraví.