Moneytree, s.r.o.

Co dělat, když potkáte medvěda

Je jedno, zda jste milovník divoké přírody, nebo investor. Pro setkání s medvědem platí jedno velmi důležité pravidlo: Neutíkejte, nepanikařte a stůjte na místě. Všechny tyto zásady platí, ať už jdete po opuštěné stezce v rumunských Karpatech, Tatrách anebo stojíte na podlaze akciové burzy.

Co to znamená pro investory? Neutíkat a neprodávat při propadech trhů.

Každý medvěd, kterého potkáte bude pokaždé jiný. A to samé platí i pro medvědí trh. Délka trvání, velikost poklesů a míra zotavení…Co je však podstatné, že po každém větším poklesu trhu v minulosti následovalo silné zotavení.

Odhadovat dno medvědího trhu je práce pro zkušené věštce. Logicky (nikoliv emočně) uvažující investoři by měli mít na paměti následující: Pokud jako investor budete mít peníze mimo trh v době, kdy trh vykazuje zisky, pak to s největší pravděpodobností bude mít pro vás v dlouhodobém horizontu dopad na celkové výnosy. A dále pak, že index S&P 500 jako stabilní a předvídatelný stroj na generování bohatství dosahuje od roku 1945 průměrného ročního výnosu 11% p.a. Výsledek? Před medvědem neutíkejte!

Zvládnout nápor emocí znamená, že zachováte investiční klid a nenecháte se strhnout „davem“. Že udržíte své obavy a strach. Medvědi – ať už skuteční, nebo finanční – nahánějí strach a negativní náladu, to je pravda. Ale i tak se lze domnívat, že nyní není čas na paniku. Proč? Protože v cenách aktiv již bylo oceněno velké množství špatných zpráv. Protože, centrální banky bojují s inflací, Čína bojuje s virem a krize na Ukrajině pokračuje, existuje vysoká pravděpodobnost dalšího poklesu trhů. Na druhou stranu je pravděpodobné, že největší poklesy trhů jsou již za námi. A jak ukazuje přiložená tabulka, ztráty na trhu se 12 měsíců po dosažení dna medvědího trhu vždycky rychle zotavily.

Stát si za svým? Není tak jednoduché, že? Ale v oblasti investic je nanejvýše důležité. Prakticky to znamená, že se držíte své investiční filozofie, že plníte své původní cíle. Využiváte příležitosti, a především udržujete pohled na investování v dlouhodobém měřítku. Vždy, když se provádí velké tržní korekce – včetně medvědích trhů – tak jsou velmi často doprovázeny rostoucími obavami z hospodářské recese. V tomto roce a v roce 2023 se pravděpodobnost recese skutečně zvýšila, níže však nabízíme několik stručných pohledů na to, co ekonomická recese obnáší.

JAK BYCHOM MĚLI RECESI?

Recese jsou jako útoky medvědů; jsou vzácné. Od roku 1945 je v historických záznamech celkem 12 recesí. Hodně anebo málo? Podíváme-li se na to z jiného úhlu pohledu, pak druhé světové válce byl ve vyspělém světě hospodářský růst úctyhodných 87 % času.

Ano, recese mohou být bolestivé a nákladné. Ale pouze z krátkodobého pohledu. Z toho dlouhodobé jsou její účinky zpravidla blahodárné. A stejně jako příroda, tak i ekonomika se potřebuje zbavit slabých kusů. V případě ekonomiky, neefektivních. A poklesy zbavují ekonomiku její neefektivity a přerozdělují kapitál do produktivnějších částí ekonomiky. Ve výsledku zanechávají firmy silnější a konkurenceschopnější – a akcie jsou připraveny na další růst.

Za třetí, recese velmi často tlačí na změny. Na ty změny, které v dlouhodobém měřítku potenciál ekonomiky zvyšují. Recese v USA v polovině 70. let a na počátku 80. let zlomily páteř dvouciferné inflaci. To umožnilo udržitelnější růst americké ekonomiky v novém prostředí cenové stability. V roce 2001 vrátila recese tržní ocenění technologických firem na smysluplnější cenovou hladinu a tím pomohla nastartovat růstový boom. V neposlední řadě recese v letech 2008-2009 zavedla posílení bankovních systémů prostřednictvím přísnějších požadavků na kapitál a likviditu a vyšších úvěrových standardů.

A co je z našeho pohledu nejdůležitější? Především to, že recese stlačí ceny aktiv. Což je startovní čas pro dlouhodobé investory. Proto pro recese platí stejná pravidla jako pro medvědy: Neutíkejte, nepanikařte a držte se prověřených pravidel pro bezpečné investování.

Článek vznikl za přispění společnosti investiční aplikace EDWARD.