Moneytree, s.r.o.

Daně – s přehledem jak na ně!

Daňových slev a úlev je pro fyzické osoby v ČR velké množství a málokdo z nás se v nich perfektně vyzná. Proto jsme si v redakci říkali, že by bylo vhodné si udělat stručný přehled základních daňových úlev a jejich nastavení.

ÚVĚRY NA BYDLENÍ

Pokud každý měsíc splácíte hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření, pak si vaše domácnost může ze všech úvěrů odečíst úroky do výše 300 tisíc korun.Odečíst přitom můžete jen zaplacené úroky, nikoliv samotné splátky úvěru. Potřebovat budete potvrzení o výši zaplacených úroků od banky nebo stavební spořitelny.

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (ŽP)

Leckomu přijde, že životní pojištění není dobrá volba. Že je lepší mít rizikovou pojistku. Věřte nebo nevěřte, i zde jde o zjednodušující paušalizování, protože vždy jde především o to, jak je pojistka nastavená, tedy při jakých pojistných událostech vás chrání a na kolik. Z pohledu daní je však věc jasná. Pouze životní pojištění má v sobě rezervotvornou položku a tedy pouze životní pojištění může být daňově uznatelné. Konkrétně je zapotřebí, aby pojistná smlouva byla daňově uznatelná. Dále musí být uzavřena minimálně na 60 měsíců a minimálně do 60 let věku, resp. do měsíce dosažení 60. roku hlavního pojištěného. Maximální odpočet 24 000 Kč z daňového základu lze dostáhnout při měsíční úložce 2 000 Kč. Pojištěný musí být zároveň pojistníkem.

PŘEDČASNÝ VÝBĚR

Mnohým z nás bylo pojištění prodáno jako ideální forma spoření. A mnohým z nás se také stala situace, kdy jste chtěli provést výběr naspořené částky na životní pojistce. To samozřejmě můžete provést kdykoliv, ale mějte na paměti, že termín kdy budete vybírat může mít neblahý vliv na to, kolik dostanete a kde budete muset doplatit. V případě předčasného výběru u ŽP máte povinnosti dodanit příjem FO.Sociální a zdravotní pojištění se nedodaňuje, tzn. zaměstnanec stále ušetří 34 % ze superhrubé mzdy a 6,5 % + 4,5 % z hrubé mzdy.

Důležitá poznámka: Pokud převádíte prostředky z jedné smlouvy na druhou (udělali jste si lepší pojistku, než jakou jste uzavírali před lety) a peníze pošlete z účtu jedné pojišťovny přímo na účet té druhé, tak v tomto případě dodanit příjem nemusíte. 

PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ŽP

V případě zrušení ŽP před 60. rokem věku hl. pojištěného nebo dříve než po 60 měsících trvání smlouvy dodaní pojištěný daň z příjmu FO zpětně max. 10 let, a to pouze od roku 2015. Příspěvky zaměstnavatele před rokem 2015 zdanila pojišťovna srážkovou daní.

Infografika životního pojištění

Jaká rizika bych měl mít pojištěná? Ta, kde mohu očekávat nejdelší výpadek příjmu a nejmenší pomoc od státu (např. invalidita)

DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ (DPS)

Penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření ze základu daně lze odečíst pouze měsíční příspěvky nad 1 000. Při spoření do 1 000 Kč je odpočet 0 Kč. Maximální odpočet 24 000 Kč je při měsíční úložce 3 000 Kč.

PŘERUŠENÍ PLACENÍ DPS

Přerušení DPS lze na 12 měsíců poté pojistník rok zpětně doplatí. Nebo tzv. zmrazení lze po 36 měsících aktivní smlouvy, a to na dobu neurčitou. Ani u jedné varianty se doba přerušení nepočítá do celkové doby trvání smlouvy.

PŘEDČASNÉ VYPOVĚZENÍ DPS PŘED NÁROKEM NA PENZI

I zde můžete své peníze vybrat prakticky kdykoliv chcete. Jen i zde je nutné počítat s tím, že stát vás bude za předčasné ukončení penalizovat. V případě předčasného vypovězení DPS bude vyplaceno tzv. odkupné = aktuální stav účtu minus státní příspěvky minus daň z příjmů FO. Při ukončení do 5 let ještě poplatek 800 Kč. Konkrétně máme tyto možnosti různého danění:

• Jednorázová výplata – zdaní se výnosy i příspěvky zaměstnavatele daní z příjmů FO
• V případě rozpuštění výplaty naspořádaných peněz v rámci penze do 10 let – zdaní se pouze výnosy
• Pokud si necháme naspořené peníze výplacet formou penze déle jak 10 let včetně – plně osvobozeno od daní

SNÍŽENÍ ZÁKLADU DANĚ

ŽP až 24 000 Kč v případě, že si pojistník sám platí 2 000 Kč do investiční části.DPS až 24 000 Kč v případě, že si účastník sám platí 3 000 Kč měsíčně.Lze i kombinace (např. ŽP1 + ŽP2 + DPS).Příspěvky zaměstnavatele se nezohledňují.

V případě samotného zaměstnavatele se budeme bavit o magické částce 50.000,- Kč. Padesát tisíc korun jako platba zaměstnavatele zaměstnanci (souhrnně za rok)na smlouvu životního pojištění, penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření je osvobozeno od daně z příjmů FO i platby sociálního a zdravotního pojištění. Formulace kolektivní smlouvy není zákonem upravena.

KDO MŮŽE PŘÍSPĚVKY OD ZAMĚSTNAVATELŮ VYUŽÍVAT?

Možnosti využít příspěvky od zaměstnavatele se naštěstí neomezují pouze na zaměstnance na hlavní pracovní poměr (HPP), ale i na ostatní pracovní role a typy zaměstnaneckých příspěvků. Zde je přehledný souhrn:

๏ Zaměstnanci na HPP
๏ Zaměstnanci na zkrácený pracovní úvazek
๏ Zaměstnanci na dohoda o pracovní činnosti tzv.DPČ
๏ Jednatelé (i bez pracovní smlouvy)
๏ Majitelé právnických osob (PO) v případě, že mají zaměstnanecký poměr (HPP, DPP, DPČ…)
๏ Veřejné orgány – starostové, zastupitelé, primátoři…
๏ Členové dozorčí rady
๏ Členové představenstva
๏ Pracovníci agentur s pracovně právním vztahem Z výše uvedeného je patrné, že i stát vidí velký přínost v tom, když budeme pojištěni. Přidaná hodnota pro stát je jednoznačná. V případě kvalitního pojištění není tolik zatížen sociální systém (např. v případě invalidit).

TIP PRO TY Z VÁS, CO MAJÍ DVA A VÍCE ZAMĚSTNAVATELŮ

Příspěvky od více zaměstnavatelů se nesčítají. Daňově uznatelných je 50 0000 Kč od každého zaměstnavatele. Příjem na DPP do 10 000 Kč měsíčně zaměstnavatel nekrátí o sociální a zdravotní pojištění. Příjem na DPČ do 2 500 včetně.

OSTATNÍ MOŽNÉ DAŇOVÉ SLEVY

Dále je možné si od základu daně odečíst i slevy na vzdělání, charitu anebo ztráty na dani a to až 5 let nazpátek, co daňová ztráta z podnikání vznikla. Kompletní seznam a potvrzení výše uvedené můžete nalézt v článku na NOVINKÁCH.CZ