Moneytree, s.r.o.

Toužíte měnit svět k lepšímu? Vsaďte na ESG fondy

Co když zjistíte, že pomocí vybraných investičních fondů můžete zajistit, aby vaše peníze vedle úročení navíc pomáhaly? Že máte příležitost investovat do těch firem, které jsou zodpovědné ke svému okolí, hrají podle etických pravidel a berou ohled na budoucnost naší planety? Tohle všechno splňují investice do takzvaných ESG fondů. Co to jsou ESG fondy?

ESG: ohleduplností k nadějné budoucnosti

Pod zkraktou ESG se skrývají anglické výrazy ENVIRONMENTAL, SOCIAL a GOVERNANCE. Environmental ukrývá snahu o efektivní využívání zelené energie, snížení produkce odpadu, a mimo jiné sem spadá i ohleduplné zacházení se zvířaty. Social značí, že se firma snaží o sociální odpovědnost, chová se vstřícně ke svým zaměstnancům a podporuje místní komunity. Governance se zabývá otázkou manažerského řízení, způsobem odměňování vedoucích pracovníků, řešení konfliktů anebo nastavení kontrol a pravidelného auditování.

Proč vlastně investovat tímto směrem? A má to vůbec ekonomický smysl? Odpověď na obě otázky zní ano. U první otázky můžeme polemizovat nad tím, zda se celá problematika neopírá pouze o politiku ve formě Pařížské klimatické dohody anebo o „Green Deal“ pro Evropu. Určitě to bude zajímavé téma na společnou diskusi, jenže…! Kavárny jsou zavřené a než se do polemiky pustíme, měli bychom si zopakovat definici investice, tak jak nás ji učili ve škole. Investice znamená vložení současné spotřeby s vidinou budoucího zisku.

Ale pokud žádnou budoucnost mít nebudeme – například z důvodu klimatických změn – tak je nám taková investice k ničemu.

A jak jsou na tom samotná ekonomická čísla?

V této části jsou výsledky ještě zajímavější. Podíl investovaných prostředků do tohoto typu fondů se každým rokem zvyšuje. A každý rok předčí všechna očekávání. Řečeno řečí čísel: 64 % retailových investorů za posledních 5 let zvýšilo své investice. A co víc, drží investice v průměru o 2,2 roku déle a víc než 82 % retailových držitelů hodlá zelené investice držet déle, než investice ostatní. Přitom ještě v roce 2000 byl trh bezvýznamný, dnes má objem víc než 30 bilionů aktiv. Odhaduje se, že v letošním roce se číslo ještě zvedne – na 45 bilionů dolarů (což je 50 % z celkového asset managementu).  V roce 2030 to bude asi 120 bilionů, tedy 90 % z celku.

Dobrá, ale jak to vypadá se samotnou z výkonností?

Jinými slovy, je dobrý úmysl odměněný vyšší výkonností, větším ziskem? V Amundi na toto téma představili analýzu „From Hell to Heaven“, jejíž výsledky jsou jednoznačné. Analýza se zabývala ziskovostí fondů mezi roky 2010 až 2017. Mezi roky 2010 až 2013 měli investoři nižší ziskovost, od roku 2013 se však postupně zvedala. Konkrétně investorům přinesly investice do tohoto typu fondů zisky o 1 % vyšší, což představuje v průběhu sedmi let velmi hezké výsledky.

Graf: Porovnání vývoje ESG indexu a indexu S&P 500 (Zdroj: YahooFinance)

Klif doporučuje: Pokud vás problematiky ESG fondů zaujala,
rozšiřte si obzory tímto podcastem.

 

Ani ESG fondy nejsou všespásné

Investicí do ESG fondů můžete mít nejen dobrý pocit, že svými penězi pomáháte planetě, ale můžete získat i vyšší výnosy. Hodí se však mít na paměti, že pokud budete investovat do ESG, ale přesto budete denně jezdit autem, zatvrzele budete odmítat třídit odpad a nebudete mít zájem o to, co se děje mimo „vaši zahrádku“, planetě příliš nepomůžete. Na druhou stranu, pokud budete nejen zodpovědně nakupovat, ale také zodpovědně investovat, můžete usínat s pocitem, že pro své děti a tuto planetu děláte vše, co můžete.

Zajímáte se o investice?
Získejte samostatnost a rozhled na našem připravovaném webináři.
Zjistěte víc teď hned!