Moneytree, s.r.o.

Ohlédnutí za rokem 2022 a co nás může potkat v roce 2023

Rok 2022 byl pro investory v  mnohém turbulentní. Pády akciových trhů, vysoká inflace, drahé energie, válka na Ukrajině, zvyšování sazeb. Co konkrétního nás potkalo a co můžeme v roce zajíce očekávat?

CO SE PŘEČTENÍM ČLÁNKU DOZVÍTE?

Přečtením článku byste měli získat přehled o hlavních událostech roku 2022 a vyhodnocení investic z různých úhlů pohledů. Dále se pokusíme, na základě prognóz ČNB a jiných zdrojů uvést i výhled na rok 2023. A úplně na závěr vám dáme pár rad podle čínského kalendáře.

SLED UDÁLOSTÍ

Ještě  v prosinci roku 2021 byly akciové trhy v býčím tempu, kdy od propadu z dubna 2020 sbíraly pravidelné zisky. Optimismus trhů byl v positivním očekávání v oživení světové ekonomiky díky promořování a proočkování populace. Všechny tyto události dostaly jiný, rychlejší směr (pád), 24. února 2022. Tedy dnem napadením Ukrajiny vojsky Ruské federace…

Většina investorů věřila, že libovolné pumpování peněz do ekonomiky lze beztrestně dělat do nekonečna. Na akciových trzích lze libovolně vydělávat bez nutnosti znalosti základních fundamentů, kryptoměny jsou zlatou žílou našeho věku a když by nic z toho nevyšlo, tak nás zachrání investice do technologických firem. Nic nebylo více vzdálené realitě než tento postoj. A tak se také stalo, že inflace vyrazila do dvojciferných čísel, NASDAQ  index ztratil úctyhodných 35 %, index S&P500 zažil 20% pokles a kryptoměny zažily nejvíce turbulentní rok za celou svou historii. Jediné, co investory s diverzifikovaným portfoliem zachránilo byly investice do komodit, neboť dluhopisové přístavy vypadaly jak po kobercovém náletu.

Zisky investora – 2021 a 2022 (CZK), důraz na zisk v roce 2021. Investice jednorázová 100 tisíc, pravidelná 3.000,- Kč měsíčně

JEDNA KRIZE ZA DRUHOU

Rok 2022 můžeme s lehkým srdcem nazvat rokem krizí. V tomto roce se naplno projevily takové krize, jakými byla energetická krize, hypotéční krize anebo ekonomická krize v podobě nadprůměrně vysoké inflace. Všechny tyto krize měly dopady na ekonomiky, a tedy i na chování trhů. To vše mělo za následek, že zisky z předchozích let byly v roce 2022 prakticky zcela vymazány.

Zisky investora – 2021 a 2022 (CZK), důraz na ztrátuic 2022.Investice jednorázová 100 tisíc, pravidelná 3.000,- Kč měsíčně

ENERGETICKÁ KRIZE

Díky rozehrané geopolitické hře ze strany Ruské federace, ale také díky tomu, že Evropa celkově v energetickém odvětví významně zaspala, respektive neměla koncepci energetické soběstačnosti dostatečně dobře nastavenou, bylo to, že trhy (energetická burza) nebyly na takovou krizi připraveny, a to se promítlo do enormního zvýšení prodejních a zálohových cen. To vše způsobilo takovou krizi, že se vše muselo řešit zastropováním cen a jednotným postojem skrze společné dohody jednotlivých členských států EU. A ačkoliv se jednalo o velký problém, tak přesto dokázala Evropa vyjít z této krize s čistým štítem. Jak schopností dohodnout společný postoj v této oblasti, tak třebas i v získávání nových trhů s kapalným plynem anebo rychlostí stavění nových LNG terminálů.

CO MŮŽEME V ENERGETICKÉM ODVĚTVÍ OČEKÁVAT V ROCE 2023

Evropa musí zajistit dlouhodobé kontrakty pro oblast plynu, ropy a ropných produktů mimo Ruskou federaci. Dalším, asi nejtěžším úkolem bude změnit principy chování energetické burzy s cílem zajistit takovou stabilitu chování v krizích na jaké jsme zvyklí na akciových trzích. Co se týče domácností a firem, ty pak musí zajistit investice pro maximální energetickou soběstačnost. Tedy investovat do solární, větrné anebo jiné soběstačné energetické koncepce tak, aby je maximálně ochránila před výkyvy trhů. Pro investora pak platí, že by se měl zaměřit na firmy, které budou nabízet produkty a služby z tohoto odvětví. Samotná EU by pak měla dotáhnout reformu svého energetického trhu.

INFLAČNÍ A HYPOTÉČNÍ KRIZE

Druhou, neméně závažnou krizí je spojena s inflační spirálou, která byla rozjeta již v roce 2021, ale její dopady zažíval svět po celý rok 2022. Ta byla spojená s uvolněnou měnovou politikou (tisk peněz), s COVIDEm (narušení dodavatelsko-odběratelských řetězců, vysoká poptávka domácností), ale také s energetickou krizí. Výsledkem bylo, že v ČR činila inflace za rok 15,1 %. V USA byla meziroční inflace v prosinci 6,5 %, v EU pak 10,4 %. To má za následek, že centrální banky  v USA (FED) , v EU (ECB) a v ČR (ČNB) zvedly a stále ještě s největší pravděpodobností budou zvedat úrokové sazby. To má negativní dopad na trhy, protože se tím prodražují úvěry pro firmy a klesá tím jejich ziskovost. A dopad je bohužel nejen na firmy, ale i na domácnosti. Těm se mnohonásobně ztížila možnost dostat se k hypotéčním úvěrům. První důvodem jsou vysoké sazby (v průměru kolem 6 % na 5 letém fixu), ale díky přísnějším DTI/DSTI pravidlům i získat potřebnou velikost úvěru. Jinými slovy nemám jen problém s měsíční splátkou, ale mám i problém získat potřebnou velikost úvěru (až o 1/3 nižší). Což při růstu cen stavebních materiálů a prací má velký dopad na celý hypotéční trh. Výsledkem je, že propad trhu je o 64 %!

Hypotéky – zvýšení sazeb a dopad DTI a DSTI, zdroj seznamzpravy.cz

CO MŮŽEME V SAZBÁCH A HYPOTÉKÁCH OČEKÁVAT V ROCE 2023

Podle zpráv z FEDU, ECB, ČNB anebo Měnového Fondu boj s inflační spirálou stále není u konce. Proto je zapotřebí počítat s tím, že úrokové sazby budou na stejné úrovni anebo ještě o něco málo vyšší (FED a ECB již takto předem oznámily). U ČNB se míchá potřeba ekonomiky s nově zvoleným guvernérem. Ten dlouhodobě zástává potřebu nízkých úrokových sazeb navzdory ostatním ekonomům. Výsledkem je, že máme jednu z nejvyšších inflací v EU. Samotné prognózy ČNB jsou lehce pozitivní. Na rok 2024 očekává ČNB inflaci na úrovni 10,8 % a úrokové sazby pak na úrovni 7 %.

CNB-inflace-prognoza-tabulka-2023-a-2024.png, zdroj ČNB.

Jak se bude dařit naplňovat tyto prognózy ukáže čas. Přesto je dobré být na pochybách a to obzvláště, když se podíváme na její předchozí prognózy z let 2021 a 2022 viz. přiložené grafy. Z těch je patrné, že ČNB se málokdy do svých prognóz trefila a povětšinou tak, že byla až příliš optimistická.

ČNB – inflace, prognoza graf – jaro 2021 až 2022, zdroj ČNB.

ČNB – inflace, prognoza graf – jaro 2022 až 2023, zdroj ČNB.

Co to znamená pro investory? Ty domácnosti, které si hodlají pořídit vlastní bydlení za pomocí hypotéčního úvěru, by měly velmi dobře přemýšlet o možnostech financování. A to proto, že úrokové sazby jen tak dolu nepůjdou. Jediné, kde by se mohlo „ušetřit“ je na samotném realitním trhu. Zde postupně ceny buď stagnují anebo dokonce klesají. V případě, že chci ušetřit, pak musím zvolit hypotéku s kratší fixací (3 roky) a zároveň tlačit prodávajícího na snížení kupní ceny. Vyčkávat se totiž nemusí vyplatit. Úrokové sazby ještě nějakou dobu vydrží a stát v mezidobí hledá možnosti na zvýšení daní. Jedním z jeho cílů je zvýšení daní v dani z nemovitosti. Firmy pak musí hledat úspory v nákladech a ideálně tam, kde to bude souviset s investicí do budoucnosti, tj. úvěrovým nákupem pro automatizaci procesů anebo zajištění energetické soběstačnosti.

JAK SE DNES CHOVAJÍ A DO BUDOUCNA CHOVAT TRHY?

Podle MMF  se odhad vývoje chování světové ekonomiky bude chovat lépe, než byly původní odhady na začátku a na podzim roku 2022. Poslední platný odhad z letošní ledna je pro tento rok 2,9 % (původní odhad 2,7 %). Přesto však bude horší vývoj než v roce 2022, kdy odhad byl na čísle 3,4 % a horší než v roce 2024, kdy je odhad na 3,2 %. Co sledovat ? Určitě bude vhodné sledovat trhy v těchto oblastech. Přístup FEDu na řízení úrokových sazeb tak, aby nejsilnější ekonomika světa (USA) dokázala zvládnout historicky velmi vysokou inflační spirálou s minimálním dopadem na pracovní trh a akciové trhy. V Evropě bude hodně záviset na způsobu přepracování pravidel chování energetického trhu s cílem trh stabilizovat nejen v dobách míru, ale i v turbulentních dobách. Západní společenství jako takové musí zůstat chuť,energie a vojenské vybavení pro schopnost společné podpory vedoucí ke konečnému vítězství Ukrajiny nad Ruskou federací. Ač se totiž mnohým z nás nezdá, tak v případě výhry Ruska na Ukrajinou vzniknou dva bezpečnostní, rozuměl ekonomické problémy. Rusko získá chuť jít dál a společně s tím začne sílit u chuť Číny stát se největší velmocí na světě. A ač si můžeme myslet o současném světě cokoliv, tak současné bohatství pramení nejen z peněz, ale i z úcty k právu a k respektování dohodnutých pravidel. Což se o Rusku a Číny rozhodně říci nedá.

V lednu si akciové trhy připsaly pozitivní výkony a tím i pomohly narovnat ztráty z předchozích měsíců. Jedna část analytiků je přesvědčena, že akcie jsou přeceněny dostatečně, jiní stále tvrdí, že jsou americké akcie stále drahé. Pravda bude někde uprostřed, kdy technologické firmy prošly hlubokým přeceněním. Naopak firmy z oblasti energetiky a zdravotnictví přeceněním ještě projít mohou. Hodnotové firmy s nabídkou 5% a větší dividendou byly a stále by měly být dobrou investicí.

ROK 2023 – ROK ZAJÍCE, ROK HARMONIE

Tento rok by měl být rokem klidu, harmonie a porozumění. Zajíc nesnáší násilí a otevřené konflikty. Naopak, vyhledává dobrou komunikaci a stabilitu. V tomto roce je tedy dobré rozvíjet klid, harmonii, otevřené pocity, otevřenost srdce. Vyřešit staré křivdy jiným, klidným a otevřeným postojem. Letošní rok je rokem vodního zajíce, pro kterého nejvíce platí následující heslo „Tichá voda, břehy mele“.

SLOVO ZÁVĚREM

Z předchozího textu vyplývá, že očekávat přehnaný optimismus na akciových trzích by bylo příliš optimistické. Je proto možné, že i tento rok bude pro investory když ne ztrátový, tak alespoň nikterak výnosově závratný. Proto vždy zdůrazňujeme všem našim klientům. Pro dobré investiční portfolio je především mít správně nastavené cíle. Pokud vím, co chci a kdy chci, tak až pak budu vědět, jak se k vysněnému cíli dostat. V investicích to znamená, že vím jak mám klientovi portfolio diverzifikovat (třídy aktiv, geografie, sektory apod.) a zároveň, kdy mám zajistit investiční brzdu. Tímto přístupem mám velkou šanci, že portfolio nejen překoná inflaci, ale zajistít i reálný výnos. A co se týče žít v duchu hvězd a horoskopů pak doporučujeme zklidnit svůj tep, otevřít 13. komnaty a vše řešit v klidu a v maximální harmonii.

Spravovat souhlas s cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.