Moneytree, s.r.o.

Pojištění pracovní neschopnosti

Pojištění pracovní neschopnosti dorovnává příjem v případě, že se léčíte z nemoci nebo po úrazu.  Dorovnává rozdíl mezi nemocenskou, kterou vám vyplácí zaměstnavatel nebo stát, a běžným příjmem z pracovní činnosti.

Pojištění pracovní neschopnosti se sjednává jako denní dávka. Pojišťovny nabízejí pojištění pracovní neschopnosti např. od 15. dne neschopnosti nebo 29. dne neschopnosti apod.

Maximálně však ve výši odpovídající skutečné ztrátě na výdělku pojištěného; tento limit neplatí, pokud sjednaná denní dávka nepřesahuje maximální sjednanou denní dávku stanovenou pojišťovnou, u které se příjem pojištěného nezkoumá.

Podmínkou plnění je, že bude pracovní neschopnost uznána lékařem tzn. musí být vystavena neschopenka i v případě OSVČ.

Pro OSVČ je  soukromé pojištění pracovní neschopnosti  výhodnější, než nemocenské pojištění.