Moneytree, s.r.o.

Finanční investice

Investice se rozdělují na dvě části. První jsou reálné investice, kam spadají investice do nemovitostí, přímé podnikání, nákup movitých věcí, nákup komodit. Druhá skupina se odborně nazývá finanční investice a do této skupiny spadají peněžní vklady, poskytování úvěrů a půjček, nákup cenných papírů, sjednání pojištění (připojištění), další druhy finančních investic. Finanční investice jsou charakteristické tím, že se u nich jedná o kombinaci peněžních vkladů, majetkových aktiv a dluhových (dlužních) instrumentů. Z toho lze usoudit, že povaha finančních investic je majetková, případně finanční transakce mezi dvěma subjekty. Tyto transakce jsou zaznamenány na listině (smlouvě), kde jsou uvedeny podmínky dané transakce a odměna za tyto transakce. Mezi odměny můžeme řadit právo na navrácení majetku, právo na podíl ze zisku (např. akcie), právo na definovanou peněžní odměnu (např. úrok), právo podílet se na majetku vlastnictví osoby, která si půjčila peníze (např. hypotéka) apod.