Moneytree, s.r.o.

Pojištění domácnosti

Tento druh pojistky má zajistit pojistnou ochranu majetku v části vybavení. Pro lepší představu, co vše patří anebo nepatří do tohoto pojistného rizik se uvádí jednoduchý příklad: Pokud otočíte strop vzhůru nohama (podlaha místo stropu), tak sem patří vše, co spadne na „zem“. Nejčastější chyby u tohoto pojištění bývá zejména podpojištění a chybné nastavení cen. Váš majetek by měl být pojištěn na tzv. novou cenu a nikoliv časovou. Rozdíl mezi těmito cenami je následující. Pokud je domácnost součástí i stavby (dům, byt), kterou vlastníte, tak součástí této pojistky mělo být i pojištění stavby. V případě, že na stejné adrese máte i bydlíte, pak by mělo být součástí i pojištění odpovědnosti, tedy tzv. pojistky na blbost.

.

Nová cena je taková, kdy je v případě pojistné události klientovi vyplacena taková částka, která je srovnatelná s cenou nutnou na uvedení nemovitosti do původního stavu, popř. pořizovací cenu odpovídající nové nemovitosti. Naopak časová cena je cena snížená o časové opotřebení. Časová hodnota je amortizovaná cena nemovitosti před samotnou pojistnou událostí.

Častou chybou pojistek je, že pojišťovaný majetek je podpojištěn. Situace vzniká buď snahou úsporu na pojistce, o neznalost hodnoty majetku anebo o stáří pojistky. Ať tak, či tak, vždy to může mít nebezpečný dopad na pojistné plnění. Podpojištění je totiž uvedeno v zákoně o pojišťovnictví a dává pojišťovnám moc krátit pojistku o polovinu. Příklad: Pojištění domu na 2 miliony. Pojistka stará deset let. Mezitím cena domu vzrostla na 3 miliony. Došlo k požáru, pojistná škoda 1,5 milionu. Ale protože hodnota majetku byla podpojištěna, tak pojišťovna zaplatí pouze ½, tedy 0,75 milionu korun.

Spravovat souhlas s cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.