Moneytree, s.r.o.

Majetkové pojištění

Úkolem majetkového pojištění, narozdíl od životního pojištění, má za úkol chránit váš majetek. Ochranu majetku lze zejména zajistit skrze pojištění stavby, pojištění domácnosti, autopojištění. Pokud chcete pojistit byt anebo dům, pak byste měli využít právě toto pojištění. A pokud v daném objektu i trvale bydlíte, pak by v takové pojistce měla být následující ochrana majetku: pojištění stavby, pojištění domácnosti a v neposlední řadě i pojištění odpovědnosti, tzv. pojistka na blbost.  Pokud byste chtěli rychlé strnutí, tak pojištění majetku (krom) aut je rozděleno následovně:

Velmi důležitým faktem je, abyste měli v pojistkách uvedeny správně nastavení cen. Je nanejvýš důležité, aby majetek byl pojištěn na tzv. novou cenu a nikoliv časovou. Rozdíl mezi těmito cenami je následující.

Nová cena je taková, kdy je v případě pojistné události klientovi vyplacena taková částka, která je srovnatelná s cenou nutnou na uvedení nemovitosti do původního stavu, popř. pořizovací cenu odpovídající nové nemovitosti. Naopak časová cena je cena snížená o časové opotřebení. Časová hodnota je amortizovaná cena nemovitosti před samotnou pojistnou událostí.

Častou chybou pojistek je, že pojišťovaný majetek je podpojištěn. Situace vzniká buď snahou úsporu na pojistce, o neznalost hodnoty majetku anebo o stáří pojistky. Ať tak, či tak, vždy to může mít nebezpečný dopad na pojistné plnění. Podpojištění je totiž uvedeno v zákoně o pojišťovnictví a dává pojišťovnám moc krátit pojistku o polovinu. Příklad: Pojištění domu na 2 miliony. Pojistka stará deset let. Mezitím cena domu vzrostla na 3 miliony. Došlo k požáru, pojistná škoda 1,5 milionu. Ale protože hodnota majetku byla podpojištěna, tak pojišťovna zaplatí pouze ½, tedy 0,75 milionu korun.