Moneytree, s.r.o.

Pojištění odpovědnosti

Toto pojištění se nejčastěji sjednává s pojištěním domácnosti. Produkt kryje rizika spojená s běžným občanským životem např. vytopení sousedů, nechtěné škody způsobeny dětmi, domácími zvířaty apod. V rámci jedné smlouvy o pojištění odpovědnosti vyplývající z běžného občanského života (Občanská odpovědnost) jsou obvykle pojištěny všechny osoby trvale žijící s pojištěným v jedné domácnosti. K této pojistce se obvykle váže pojištění stavby a pojištění domácnosti.