Moneytree, s.r.o.

Pojištění odpovědnosti

Toto pojištění se nejčastěji sjednává s pojištěním domácnosti. Produkt kryje rizika spojená s běžným občanským životem např. vytopení sousedů, nechtěné škody způsobeny dětmi, domácími zvířaty apod. Konkrétně se jedná pojištění, kde potřebujete mít zajištěnou pojistnou ochranu pro případ, že jste někomu způsobili přímo anebo nepřímo na zdraví jiné osoby (úraz, nemoc apod.), poškozením anebo zničením věci, případně i jinou škodu. Odpovědnost za škodu je obecně dána občanským zákoníkem. V zaměstnání (pracovně právních vztazích) pak zákoníkem práce.

V rámci jedné smlouvy o pojištění odpovědnosti vyplývající z běžného občanského života (Občanská odpovědnost) jsou obvykle pojištěny všechny osoby trvale žijící s pojištěným v jedné domácnosti. K této pojistce se obvykle váže pojištění stavby a pojištění domácnosti. Velmi často se toto pojištění lidově říká pojistka na blbost.