Moneytree, s.r.o.

Povinné ručení

Povinné ručení spadá pod tzv. zákonná pojištění, což znamená, že toto pojištění je povinné pro každého, kdo vlastní motorové vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci. Zákonná úprava je zákonem číslo 168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) a 37/2004 Zákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících /zákonů  (zákon o pojistné smlouvě ). Smyslem této zákonné úpravy je pojistná ochrana všech účastníků silničního provozu, kterým byla způsobena škoda zapříčiněná provozem vozidla. Dozor nad správou tohoto pojištění má profesní organizace pojistitelů, Česká kancelář pojistitelů. Povinné ručení nabízí téměř všechny pojišťovny a jako doklad slouží tzv. zelená karta, kterou je řidič povinen nosit u sebe. Pojištění má za úkol zaplatit škody na majetku a zdraví osob, kterým se stala újma při dopravní nehodě, jež sami nezpůsobili. Nadstavbou tohoto pojištění je havarijní pojištění, které kryje i ty škody, které jste způsobil samotný řidič.