Moneytree, s.r.o.

Jak investovat v době vysoké inflace a zajímavý pohled do historie

Co dělat s investičním portfoliem v době vysoké inflace? Jaké třídy bych měl jako investor vlastnit, abych byl před velkou inflací uchráněn? Jak spolu souvisí tisk peněz a odpojení se od zlatého standardu? A zda se historie může opakovat? To vše a mnohem více se můžete dozvědět po přečtení našeho článku a shlédnutí následujícího videa.

Hodně našich klientů s námi investuje za pomocí investiční aplikace Edward. Díky této aplikaci mají nejen velmi pečlivě diverzifikované a pravidelně rebalancované portfolio, ale zároveň nad tímto portfoliem mají nastavené cíle. Vědí, proč investují, kolik a kdy budou potřebovat. Nicméně u investování je také velmi důležité vědět, jak spolu jednotlivé věci (třídy aktiv, obchody, ekonomické cykly, inflace, úrokové sazby apod.) souvisejí.

KAM ČEŠI UKLÁDAJÍ PENÍZE

Chování českých domácností je i v těchto dnech z pohledu zkušených investorů rozpačité. Nejvíce peněz vkládají do zlata a do produktů stavebního spoření. Přitom zlato překonává svá historická maxima z roku 2012 až v roce 2020. A to je zapotřebí započítat, že téměř s každým nákupem fyzického kousku zlata je rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou v průměru 9 %. O dost lépe na tom není ani produkt stavebního spoření (SS). Ještě nedávno nabízel zhodnocení 3,5 % (včetně státní podpory). Dnes je na tom o něco lépe (přes 4 %), ale přesto má tento produkt na dlouhodobém horizontu (10 let a více) výrazně menší výnosy než investice do smíšeného portfolia. Jak konkrétně Češi spoří znázorňuje následující grafika. Z té je patrné, že opět sázíme vše na jednu kartu. Výsledkem je, že vybereme dva produkty (např. zmiňované zlato a SS) a tím máme vyřešeno.

Jak spoří Češi - 1Q2022. Zdroj novinky.cz

Jak spoří Češi – 1Q2022. Zdroj novinky.cz

CHOVÁNÍ PORTFOLIA V DOBĚ VYSOKÉ INFLACE

V době, kdy vyspělé kapitálové trhy procházejí pozdní fází dluhového cyklu a tím i zvýšené inflace, je zapotřebí se u investic zaměřovat především na ochranu samotného kapitálu než na jeho růst. Jinými slovy úkolem dlouhodobého portfolia je především ochránit kapitál před inflací než tvorbu zisku za každou cenu. S tím souvisí i nakupování akcií nad původně dohodnutou alokaci. Základem dobrého plánu jsou tři základní věci. Minimalizace rizik, disciplína a trpělivost.

EDWARDOVA PORTFOLIA V PRAXI

Hodně klientů se dotazuje, zda se budou upravovat současná portfolia. Otázce rozumíme, ale upravovat portfolia po změně situace nemá dostatečný efekt, neboť se snažíte o něco, co už jste měli udělat dávno.

Edwardova portfolia (MP1-MP10)

Edward staví portfolia, respektive jednotlivé kyblíky a v nich nastavená portfolia (MP1 – MP10) tak, aby byla připravena na nečekané situace předem. Pokud má investor horizont delší než 10 let a patří mezi dynamičtější, pak v portfoliích protiinflační nástroje zastoupené nemá. Pokud se však blíží konec investičního horizontu anebo jde o více vyváženého investora, pak v portfoliích typu MP4 a MP5 jsou protiinflační nástroje (komodity, zlato) již zastoupeny. V tomto případě je investice do zlata hodnocena kladně. A to z toho důvodu, že ve vybraném portfoliu má vybrané % zastoupení a zlato (ETF aktiva) se nakupuje ve velkém (minimalizují se rozdíly mezi nákupní a prodejní cenou). Díky tomu portfolio nejen nepokleslo, ale bylo i v plusu viz. přiložená grafika.

Edward – protiinflacni nastroje a chovani v praxi

Větší detaily týkající se chování měnového zajištění a chování portfolií můžete nalézt v přiloženého článku.

POHLED NA INVESTICE TROCHU JINAK

Aby vám investování s námi nejen vydělávalo, ale i i vás bavilo, tak kolegové z Edwarda pro vás přeložit velmi zajímavé video od jednoho z nejvíce úspěšných investičních správců Raye Dalia. A co se zhlédnutím videa mimo jiné dozvíte? Zjistíte, proč se vyplatí investovat do vzdělání a zodpovědného chování (investování). Jakou silou může disponovat spojení vlády práva, podnikání a vojenské síly. Proč díky tomuto spojení byla na vrcholu nejen římská civilizace, ale například i bývalé impérium Velké Británie. Proč a kdy se ve velkém objemu tisknou peníze. Kdy a proč přestaly USA krýt dolary zlatem. Jaké zajímavé historické paralely jsou mezi Nizozemím, Velkou Británií a USA. Co způsobuje nejen vzestup, ale i pád jednotlivých historických říší. Video má 42 minut a díky pečlivé práci kolegů z Edwarda a finančních poradců je opatřeno i českými titulky. Pokud vám nebudou fungovat titulky, ujistěte se prosím, že je máte při přehrávání videa zapnuté.  A teď už se jen v klidu posaďte a užijte si společně s námi tento neobyčejný výlet. Odkaz na video můžete nalézt zde: